De ideale partner

Scheiden in Groningen

Wat mij uniek maak om de ideale partner te zijn, is mijn jarenlange ervaring in de financiële markt, gekoppeld aan mijn sociale en psychische kennis.

Veel familiaire en financiële vraagstukken dienen mijns inziens dan ook vanuit beide zichtvlakken belicht te worden. Denk aan een scheiding, verhuizing, pensioen, kinderen of een nalatenschapsplanning. Bij allemaal is het financiële en juridische vlak heel belangrijk, maar ook het psychische en emotionele vlak. Hoe reageer jezelf, hoe reageert de ander, hoe kunnen we dit het beste op elkaar afstemmen en wat heeft het voor invloed op later?

Vanuit mijn ervaring (meer dan 20 jaar) en opleidingen op zowel HBO als WO niveau in de Financiële Planning, coaching en psychologie, ben ik dan ook je ideale partner!

Marion Olthuis #06 29 07 58 01