Scheiding / Mediation

Scheiding_WebVersieEen scheiding. Helaas, tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. 40% van de stellen beland uiteindelijk in een relatiebreuk. Een heel leven met elkaar valt uiteen, met alle gevolgen van dien.

Uw praktische zaken dienen geregeld te worden, zoals huis, vermogen, schulden, maar denk ook aan uw hypotheek, uw eigen onderneming, alimentatieverplichtingen en wat te doen met de verkregen schenkingen en of erfenissen?

Helaas in deze is de scheiding niet alleen voor jullie als partners een ware omslag, ook uw kinderen, familie en vrienden scheiden met u mee. Voor de kinderen dient u een ouderschapsplan op te stellen, dit is inmiddels al een aantal jaren verplicht (ook voor niet gehuwde stellen), maar houdt het hier mee op? Nee, u kunt eenmalig een ouderschapsplan opstellen, maar deze is aan wijzigingen onderhevig en dient dus structureel onderhouden te worden, het is en blijft dan ook zaak om met elkaar in gesprek te blijven omwille van de kinderen.

En de praktische zaken? Het is helaas niet zo makkelijk als cd voor jou cd voor mij. De zaken dienen volgens wet of voorwaarden verdeelt te worden, daarnaast dient u ook rekening te houden met de belastingdienst. Fiscaal kan dit namelijk grote gevolgen en eventueel claims met zich meebrengen. En al uw emoties? Deze komen ook aan bod, het is niet niks een relatie met elkaar en nu zonder elkaar, dit wordt vaak als een rollercoaster ervaren, voor zowel u, als uw (ex)partner, als uw kinderen, familie en vrienden. Ik help u hier graag door heen.

Zaak om het geheel dan ook goed op elkaar af te stemmen. Ik als financieel planner, mediator & psycholoog i.o. kan u bijstaan bij zowel het convenant (verdeling van de boedel en vermogen) als het ouderschapsplan en de structurele omgangsgesprekken.

In samenwerking met Kappelhof Advoten (mw. Mr. A.E. van Nimwegen) zorgen wij er voor dat de echtscheidingsstukken uiteindelijk bij de Rechter komen en dat er een uitspraak komt met hieruit volgend een beschikking en inschrijving in het huwelijksregister.