Ouderschap

Ouderschapsplan

Een gezamenlijk ouderschap na een scheiding kan soms best uit moeilijke periodes of situaties bestaan. Je hebt dan wel een ouderschapsplan gemaakt, maar hier alles letterlijk overheen kunnen leggen kan lastig zijn.

Helemaal met de wetenschap dat je eigen leven en dat van je (ex)partner en jullie kinderen na een scheiding ook veranderen. Hoe jullie er ten tijde van de scheiding in staan, hoeft niet de situatie te zijn hoe jullie er na één, twee of drie jaar in staan. En kinderlevens veranderen snel, bij een baby, peuter of kleuter kunnen levens per periode denk aan weken, soms maanden rigoureus veranderen, bij een tiener of puber gaat dit vaak iets minder snel.

TEN TIJDE VAN HET HUWELIJK

Tijdens het huwelijk ben je met de andere ouder vervlochten, je doet dingen samen, je accepteert eigenschappen van elkaar en vult mekaar hierin aan. Dit is een heel normaal proces. Tijdens en na een scheiding ben je echter bezig met het ontvlechten van deze relatie, je bent en wilt immers niet meer samen zijn. Je gaat je eigen leven weer ontdekken. Hierdoor kunnen er zaken naar boven komen welke je heel leuk blijkt te vinden, maar eerder wellicht nooit deed en uiteraard ook andersom. Zo verandert je leven en hierdoor kan het dan ook gebeuren dat jij en je (ex)partner andere opvattingen krijgen, andere inzichten, andere ideeën. Hier is uiteraard niets mis mee, maar wel iets om je bewust van te zijn.

NA HET HUWELIJK 

Nu we weten dat wijzelf en de mensen om ons heen veranderen van een scheiding en de invloeden van binnenuit en buitenaf, is het ook duidelijk dat een ouderschap ook verandert. Maar ouder zijn ben je niet alleen, deze deel je met de andere ouder van het kind. Vanuit de wet is de basis dat je na een scheiding gezamenlijk het gezag houdt over het kind of de kinderen. Om dit te realiseren betekent dit kortweg, blijf overleggen, blijf in gesprek, blijf communiceren. Doe je dit niet, dan loopt het ouderschap spaak, dan ontstaat er frictie en dit komt het ouderschap en jullie kinderen vaak niet ten goede.

HET OUDERSCHAPSGESPREK

Dit kan een lastig iets zijn. Er speelt uiteraard niet alleen het ouderschap, maar ook het partnerschap wat er niet meer is. Hier komen emoties bij kijken, welke van respect naar haat kunnen gaan. Om dit proces toch te laten slagen is een mediationtraject een fijne oplossing. Uiteraard om de scheiding te regelen en het ouderschapsplan ten tijde van de scheiding, maar ook om eens in de zoveel tijd met een onpartijdig persoon, de mediator, om tafel te zitten om de zaken rondom jullie kind(eren) te bespreken. Om duidelijk te krijgen welke zaken belangrijk zijn, wat er gewijzigd is in jullie leven, hoe jullie hier in persoon tegenaan kijken en hoe jullie dit gezamenlijk in kunnen vullen in het belang van jullie kind(eren).

HET STANDAARD OUDERSCHAPSPLAN

Tegenwoordig zijn we mondiger dan ooit en kunnen we bijna alles online vinden. Een standaard ouderschapsplan is dan ook al snel te vinden. Even de eigen gegevens invullen en klaar!

Wat zou het fijn zijn wanneer dit zo is, maar bent u standaard? Is uw (ex)partner standaard, zijn uw kinderen standaard? In mijn ogen is ieder mens anders, is ieder mens uniek. Wat moet je dan met een standaard ouderschapsplan? Ik help om het ouderschapsplan te personaliseren. Op een introvert kind speel je immers anders in, dan een extrovert kind. Bij een jonger iemand, maak je andere afspraken dan wanneer het kind al bijna volwassen is. Het ene kind is heel strikt in de scheiding en dat kan hem helpen (ben ik bij de ene ouder dan ben ik daar en heb ik geen contact met de andere ouder en visa versa), het andere kind heeft er baat bij dat hij de andere ouder nog even belt voor het slapen gaan.

Ieder kind is dan ook uniek, zorg dan ook voor een opmaat gemaakt ouderschapsplan welke wordt geëvalueerd. Doe dit gezamenlijk en met een expert.

OUDERSCHAPSGESPREK ZONDER SCHEIDING

Aan een ouderschapsgesprek hoeft uiteraard geen scheiding vooraf te gaan. Zit je heel tevreden in de relatie, maar loopt het toch niet lekker voor wat betreft het gezamenlijk ouderschap. Ook dan kan een mediationgesprek een oplossing zijn. De mediator kan de mogelijk frictie etiketteren en jullie hiertoe tot een gezamenlijke oplossing laten komen.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01

Reacties zijn gesloten.