Nalatenschap en Schenkingen

Samenwerking_WebVersieHoe mooi is het wanneer u het vermogen wat u heeft opgebouwd kunt delen met een ander.

Een vermogen vergaar je ten tijden van je leven, dit kan zijn door het inkomen wat je verwerft door te werken, dit kan door het ontvangen van een erfenis of schenking zijn of wellicht door het winnen van de loterij. De eerste drie liggen redelijk in de lijn der verwachting, de laatste is een redelijke gok waarin de kans van slagen normaliter niet heel erg groot is.

Op dit moment kunt u er al over nadenken hoe u uw vermogen wenst over te laten gaan naar mogelijke familie, vrienden of wellicht het goede doel. De wet heeft hierin vanuit het erfrecht al een tal van bepalingen gemaakt, maar zijn dit ook uw wensen? Deze kunnen per persoon heel verschillend zijn. En wilt u wachten totdat u zelf onder de zoden ligt, of wilt u wellicht al met warme hand het één en ander overdragen? En uiteraard komt de belastingdienst hier vaak ook weer om de hoek kijken, maar hoe zit dit nu eigenlijk? En welke mogelijkheden heeft u om dit wellicht fiscaalvriendelijk over te laten vloeien naar uw gewenste ontvangers?

Hierin zijn tal van regelingen welke het fiscaal vriendelijk over laten vloeien van vermogen mogelijk maakt, zowel ten tijde van uw leven als na uw leven. En uiteraard kunnen deze heel mooi samen vallen. Estate planning noemt met dit ook wel, dit is niet meer dan een goed uitgedacht plan van wat te doen met uw vermogen voor nu en in de toekomst richting de mensen of instanties welke u wenst.

En heeft u ook al nagedacht over wie dit dan allemaal gaat afwikkelen wanneer u er niet meer bent? De grootste familieruzies komen helaas door een onderliggen issue, geld! Door iemand aan te stellen om uw zaken te behartigen, kan dit voor een groot deel voorkomen worden. Denk hier ook aan een mogelijke levenvolmacht, voor wanneer u zelf niet meer beslissingsbevoegd bent. In al deze zaken heb ik een fijne samenwerking gevonden met notariaat Slochteren, mr. J. van der Ploeg.

Gaan wij hier samen eens naar kijken? En bepalen welke richting u op wenst te gaan? Ook hier valt de wetgeving, het verstand en gevoel weer samen en wie kunt u dan beter inschakelen dan ik. Ook wanneer een dierbare al is overleden komt er veel op u af, ik pak dit graag gezamenlijk met u op.  Ik zie u snel.