Mediation / conflictbemiddeling

Wanneer je niet in gevechtshouding tegenover elkaar wilt staan, maar wel een conflict hebt waar je gezamenlijk wenst uit te komen, dan kan mediation de oplossing zijn.

MEDIATION EN ZIJN TOEPASSINGEN;

Mediation is in de basis een oplossingsgerichte aanpak van een mediator tussen twee of meer personen in een situatie waarin partijen een geschil of conflict hebben, maar hier gezamenlijk niet meer uit komen. Dit doordat bijvoorbeeld het onderlinge vertrouwen is geschaad, de communicatie is verstoord of wanneer er sprake is van een escalatie.

Mediation kan op veel verschillende vlakken worden ingezet, denk aan arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, conflicten met de overheid, conflicten in de buurt, familieconflicten en dergelijke.

FAMILIECONFLICTEN:

Als mediator sta ik de personen graag bij in familieconflicten. Hier kan gedacht worden aan een scheiding, relationele conflicten, omgangsregelingen en erfenissen.

Ik treed hierin op als onafhankelijke derde. Ik als mediator/bemiddelaar help hierin de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden voor het betreffende conflict of twistpunt. Dit zodat alle partijen weer met elkaar door kunnen op een voor hun bevredigende manier.

Uiteindelijk is wel de inzet van alle partijen noodzaak in deze, dit maakt een eindresultaat ook daadwerkelijk mogelijk.

VOORDELEN VAN MEDIATION

Mediation vindt plaats in een informele setting, is besloten, vertrouwelijk en kan vaak binnen afzienbare tijd effect hebben, hierdoor kan het een goedkopere procedure zijn dan arbitrage of rechtspraak. Bij arbitrage of rechtspraak besluit een derde partij wat de oplossing wordt, dit kan leiden tot nog meer conflicten en het gevoel dat één van beide partijen gewonnen heeft. Bij mediation hebben partijen zelf een actieve en meedenkende rol bij het tot stand komen van oplossingen, door de eigen creativiteit kunnen er creatieve oplossingen gevonden worden welke heel nauw aansluiten bij de wensen van beide partijen. Hierdoor kan er een positieve win-win situatie ontstaan waardoor de slagingskans en draagkracht wordt vergroot.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01