Wijziging partneralimentatie

Afgelopen mei heeft de eerste kamer, na vele onderhandelingen en wijzigingen, ingestemd met een wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Deze wet zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari aankomend jaar in werking treden. Voor bestaande partneralimentatie-afspraken wijzigt er niets en ook de kinderalimentatie blijft buiten schot, voor echtscheidingsaanvragen na 1 januari 2020 wijzigt er wel degelijk iets. Maar hoe […]