De overdrachtsbelasting 2021

Vanaf 1 januari dit jaar verandert er het één en ander in de overdrachtsbelasting. Hierin wordt een grote scheidslijn getrokken tussen de overdrachtsbelasting van de eigen woning en van een ander object. Daarnaast is er een vrijstelling in het leven geroepen voor starters en doorstromers.

De overdrachtsbelasting eigen woning

De overdrachtsbelasting eigen woning wordt per 1 januari gesteld op 2% van het aankoopbedrag, het grote verschil hierin t.o.v. het voorgaande jaar is dat de eis nu is, dat je er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen. Koop je dan ook een woning, die een ander gaat bewonen, dan wordt dit bestempeld als beleggingspand en kom je in een ander tarief te vallen.

Vrijstelling voor starters en doorstromers

Per 1 januari gaat er tevens een vrijstelling gelden en dat is voor starters en doorstromers welke een eigen woning kopen en hier ook zelf gaan wonen, welke voorheen nog nimmer de vrijstelling gebruikt hebben. Hier zijn wel een aantal eisen aan verbonden, zo ben je minimaal 18 jaar oud en jonger dan 35 jaar. Je tekent bij de notaris een verklaring dat dit de eerste keer is dat je de vrijstelling gebruikt en ook teken je een verklaring dat je daadwerkelijk in de woning gaat wonen.

Vanaf 1 april komt hier nog een voorwaarde bij en dat is een aankoopplafond van € 400.000, dit bedrag is elk jaar aan indexatie onderhevig.

Verhoging overdrachtsbelasting

Tot dusver de eigen woning, welke tegen 2% belast wordt in de overdrachtsbelasting en de mogelijk te gebruiken vrijstelling. En nu de overige categorie. De woningen, bedrijfspanden, beleggingsobjecten waar je niet zelf gaat wonen, denk dus ook aan die vakantiewoning of de huurwoning voor je zoon/dochter, deze panden zijn vanaf 1 januari belast tegen 8% overdrachtsbelasting. Deze tarieven waren respectievelijk 2% & 6%.

Waarom?

Maar waarom deze aanpassingen. De regering tracht hiermee om de starters en doorstromers meer kansen te geven op de woningmarkt en de speculanten te ontmoedigen om woningen aan te kopen voor de verhuur. De kosten worden voor de starters en doorstromers mogelijk lager, waardoor ze minder eigen geld hoeven mee te nemen en voor de speculanten worden de lasten drastisch hoger.

Een starter en doorstromer kan zo vanaf 1 april gerekend een besparing tegemoet zien van maximaal € 7.999,98, dat is toch een mooi bedrag! Voldoet nu één van de partners wel aan het leeftijdscriterium en de andere niet, dan mag er voor het deel van de aankopende partij welke wel voldoet aan de voorwaarden met de korting gerekend worden.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01