Pas definitief gescheiden…

De echtscheidingsprocedure is voor veel mensen een ongrijpbare situatie. Wat is de routing, wanneer gebeurt er wat? En wanneer ben ik nu echt gescheiden?

Wanneer ben ik definitief gescheiden?

In deze ga ik in op het moment dat partners definitief gescheiden zijn. Het is namelijk een misverstand dat een scheiding definitief is, wanneer de rechtbank een beschikking heeft afgegeven. De beschikking geeft aan dat de rechtbank akkoord geeft tot scheiding en onder mogelijk welke voorwaarden. De scheiding is echter pas definitief wanneer deze ook is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers bij de gemeentelijke basisadministratie waar het huwelijk is voltrokken. Een echtscheiding kan dan ook uitgesproken zijn door een rechter, maar wanneer deze niet is ingeschreven in het register, bent u nog steeds getrouwd. Het ergste is, dat deze termijn tot inschrijving niet eeuwig durend is. De inschrijving moet wettelijke gezien plaats vinden binnen zes maanden nadat de echtscheidingsbeschikking (welke door de rechtbank is afgegeven), onherroepelijk is geworden, dit houdt in dat er geen hoger beroep meer aangetekend kan worden tegen de uitspraak. Deze termijn is normaliter drie maanden (mogelijkheid tot beroep) + zes maanden termijn tot inschrijving = negen maanden.

Eerder inschrijven is mogelijk.

Het eerder inschrijven van de echtscheiding is mogelijk en gebeurd ook vaak bij scheidingen welke gezamenlijk zijn ingediend. Middels een akte van berusting, deze akte geeft aan dat u niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank, kan de echtscheiding binnen afzienbare tijd na afgifte van de beschikking worden ingeschreven in het register van de gemeente. Deze akte van berusting dient wel door beide partijen getekend te worden.

Maximum termijn

Zoals hierboven gezien is er een maximum periode om de scheiding daadwerkelijk te laten bekrachtigen. De echtscheiding dient binnen zes maanden na het onherroepelijk worden, te zijn ingeschreven. Wordt dit niet gedaan, dan ben je voor de wet nog gewoon gehuwd, dus alsof de beschikking door de rechtbank nooit is afgegeven, de beschikking verliest immers zijn kracht. Het huwelijk is nog steeds daar en een verzoek tot echtscheiding dient opnieuw ingediend te worden, met alle gevolgen van dien…

Laat je informeren over een echtscheiding, wat de volledige routing is en waar aan gedacht moet worden. Je zal niet de eerste zijn, waar achteraf blijkt dat de scheiding niet juist bekrachtigd is….

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01