Vermogen en Toeslagen

Je toeslagen worden mede getoetst op het vermogen wat je hebt op 1 januari. Heb je op dat moment teveel vermogen, dan grijp je mogelijk naast je toeslagen.

De volgende grenzen worden gesteld m.b.t. het vermogen en de toeslagen.

Huurtoeslag vermogensgrens van € 30.846 voor personen zonder toeslagpartner en € 61.692 voor personen met toeslagpartner. Is er nog een medebewoner, dan heeft deze medebewoner ook een vrijstelling van € 30.846

Zorgtoeslag & Kindgebonden budget vermogensgrens van € 116.613 voor partijen zonder toeslagpartner en € 147.459 voor partijen met een toeslagpartner.

Teveel vermogen?

Weet je nu al dat je teveel vermogen hebt op 1 januari 2020? Dan kan het raadzaam zijn om vermogen weg te schenken of nog een grote uitgave te doen in 2019, dit zodat er een situatie ontstaat waardoor het vermogen onder de grens komt en er wel een recht ontstaat op toeslagen. Hiervoor kan uiteraard de schenkingsvrijstelling worden benut, maar je kunt ook kiezen voor een schenking aan een goed doel, dit kan ook weer van invloed zijn op het verzamelinkomen en op de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting. Let wel, er dient ook aan de andere voorwaarden voldaan te worden om een recht te verkrijgen op toeslagen, check hiervoor de pagina www.toeslagen.nl

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01