Toeslagen 2020

De wijzigingen in de toeslagen

Huurtoeslag. De huurtoeslag verliest zijn harde inkomensgrens, de afbouw van de huurtoeslag wordt inkomensafhankelijk. Voorheen was het zo dat wanneer je € 1 boven de harde inkomensgrens kwam, je geheel geen recht meer had op huurtoeslag, dit wijzigt dus! Het kan dan ook zijn dat je met een hoger inkomen toch recht hebt op huurtoeslag. De huurgrens blijft wel en deze wordt voor 2020 gesteld op € 737,14, ook de vermogensgrens blijft, deze wordt per toeslagenpartner gesteld op € 30.846.

Kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt significant verhoogd voor bepaalde groepen. Hierdoor kunnen ouders met een hoger inkomen alsnog in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Het budget kan ook hoger uitvallen voor mensen welke nu al recht hebben op het kindgebonden budget.

Ook hebben ouders met kinderen van 16 en 17 jaar welke studeren aan het HBO of universiteit of MBO studenten onder de 18 met een bijbaantje of stagevergoeding, nu recht op kinderbijslag, waardoor zij mogelijk ook recht krijgen op kindgebonden budget.

Wijzigingen doorvoeren. Wil je wijzigingen doorvoeren in de toeslagen, doe dit dan z.s.m. Vraag daarnaast kinderopvang toeslag direct aan voordat je kind naar de opvang gaat. Vraag je deze toeslag te laat aan, dan is er geen recht meer op teruggave o.b.v. terugwerkende kracht.

Wil je geen toeslag meer krijgen? Of maar één keer per jaar? Verhoog dan fictief je inkomen. Zet je de toeslag stop, maar heb je er uiteindelijk toch recht op, dan kun je deze aanvragen tot 1 september het jaar volgend op het jaar waar het betrekking op heeft, met uitzondering van de kinderopvang toeslag!

Op de andere toeslagen wordt de indexatie meegenomen in de wijziging w.v.b. de hoogte van de toeslag.

De kinderbijslag blijft gelijk, dit is een maatregel om bovenstaande deels gefinancierd te krijgen door de overheid.

Proefberekening toeslagen. Een proefberekening maken om erachter te komen hoeveel toeslag je kunt krijgen in 2020? Dat kan uiteraard hier. Hulp nodig? Dan help ik je graag.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01