Financiële verantwoordelijkheid stiefouder

Een nieuwe liefde na een bewogen periode, wat ontzettend fijn. Ook de andere ouder denkt hier wellicht zo over. Wanneer jij trouwt met je nieuwe liefde, dan wordt deze nieuwe liefde automatisch financieel verantwoordelijk voor jullie kinderen.

JE EX-PARTNER DENKT KASSA, DAT SCHEELT IEDERE MAAND. MAAR IS DAT OOK ALTIJD ZO?…… HET ANTWOORD HIEROP IS; NEE!

Eerst even de basis: Je bent pas voor de wet als stiefouder financieel verantwoordelijk, wanneer het kind ook daadwerkelijk tot je gezin behoren, woont het kind dan ook bij de andere ouder, dan ben je voor de wet niet financieel verantwoordelijk. Maar ook wanneer je alleen samenwoont zonder huwelijk of partnerschap met je nieuwe partner en zijn of haar kinderen, dan ben je voor de wet niet financieel verantwoordelijk.

De hoofdregel voor de verdeling van de draagkracht, is dat in principe iedere ouder/stiefouder naar rato van draagkracht bijdraagt aan de kinderen. Deze uitspraak stamt al uit 1994. Maar? Van de hoofdregel kan wel degelijk worden afgeweken en hiervoor hoeft de situatie helemaal niet zo heel erg bijzonder te zijn.

HET HOF HEEFT MEERDERE UITSPRAKEN GEDAAN WAARIN ZIJ AFWIJKEN VAN DE HOOFDREGEL, HIER TWEE RECENTE VOORBEELDEN;

  • Zo is er een uitspraak waarin de stiefouder geheel niet hoeft bij te dragen, aangezien de ouders zelf voldoende draagkracht hebben om in de gehele behoefte van de kinderen te voorzien, de onderhoudsverplichting van de ouders vindt het Hof in deze dan ook voorop staan.
  • Het Hof heeft tevens een beslissing genomen in een situatie waarin zowel de vader als stiefvader volledig in de behoefte kunnen voorzien van het kind, de moeder heeft geringe draagkracht. Tussen de vader en het kind is vaak contact en het huwelijk van de moeder is nog jong. Het Hof vond het hierin niet redelijk om het naar rato te verdelen, dit zou namelijk betekenen dat de stiefvader evenveel dient te voldoen als de vader. De verdeling werd hier als volgt gemaakt; de vader en moeder voldoen 2/3 van de behoefte, de stiefvader 1/3.

Hierin zien we dan ook al drie mogelijke verdelingen naar voren komen. De basis, na rato van draagkracht, een nihil bijdrage, maar ook een 1/3 bijdrage. En uiteraard bestaat er al jaren het gesteggel dat de bijdrage van de stiefouder helemaal afgeschaft dient te worden, maar dit is nog geen realiteit.

Het is dan ook zeker zaak om bij dit soort situaties hulp in te schakelen!

De bijdragen van de stiefouder komt voort uit de wet en wel BW1 artikel 395. De stiefouder is hierin wel alleen verplicht tot onderhoud ten tijde van het huwelijk of partnerschap, komt het huwelijk of partnerschap dan ook ten einde, dan vervalt de verplichting per direct.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01