Indexatie alimentatie

Het indexcijfer voor de alimentatie is weer gepubliceerd.

Het tarief waarmee de alimentatie wordt opgehoogd per 1 januari 2020 is 2,5%. Denk je er dan ook aan om de alimentatie per die datum te wijzigen? De wijziging/ophoging heeft betrekking op artikel 1:402a BW. Wil je het gehele besluit lezen, dat kan hier.

Kom je er zelf niet uit, neem dan even contact met mij op.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01