Schenk de top van je vermogen!

Je vermogen, hier heb je hard voor gewerkt, gespaard of het via andere paden verkregen. Iets waar je verantwoord mee om wilt gaan. Maar wat is dan verantwoord? Dit hangt uiteraard volledig af van de eigen situatie. En hierop aansluitende laat ik het volgende graag de revue passeren.

Een volledig vermogen (via de fiscus/belastingdienst) laten vererven bij overlijden kan een dure kwestie worden. Er zijn uiteraard vrijstellingen en wel;

  • voor de partner € 650.913,
  • de kinderen (onder voorwaarden meer) en kleinkinderen € 20.616,
  • ouders € 48.821 en
  • overige verkrijgers € 2.173.

Komt het erfdeel boven deze vrijstellingen, dan dient er belasting betaald te worden. Deze belastingheffing kent een progressieve belasting, dit betekend dat boven een bedrag van € 124.727 (respectievelijk 10% / 18% / 30%), een hoger bedrag aan belasting betaald dient te worden (respectievelijk 20% / 36% / 40%). De schenkbelasting kent dezelfde schijven als de erfbelasting! De vrijstellingen zijn wel verschillend.

Het kan dan ook heel voordelig zijn, wanneer een erfdeel boven de eerste schijf van € 124.727 uit komt en er dus meer erfbelasting betaald dient te worden, een schenking te doen bij leven, zodat er in totaal minder belasting afgedragen dient te worden over het over te dragen vermogen.

EEN KORTE SITUATIESCHETS: 

Het vermogen is € 500.000. Dit vermogen is van vader, deze heeft geen partner, maar wel 2 kinderen, beide kinderen erven een gelijk deel van 50% van de gehele nalatenschap.

Indien het vermogen vererft, zonder schenkingen, dan ziet dit er als volgt uit.

Per kind een erfdeel van € 250.000, vrijstelling € 20.616, blijft over voor belastingheffing € 229.384. Schijf 1 heffing € 12.473 (€ 124.727 x 10%), schijf 2 heffing € 20.931 (€ 104.657 x 20%), totale heffing erfbelasting € 33.404 per kind, totale heffing gehele erfenis € 66.808.

Indien het vermogen vererft, maar er is eerst een schenking gedaan.

Per kind een schenking van € 130.155, vrijstelling € 5.428, blijft over voor belastingheffing € 124.727. Schijf 1 heffing € 12.472 (€ 124.727 x 10%). Het resterende bedrag wordt ontvangen als erfenis. Het totale vermogen van vader was € 500.000 hij heeft hiervan al € 260.310 weggeschonken bij leven, ieder kind € 130.155, er blijft een erfenis over van € 239.690, per kind is dit 119.845, vrijstelling € 20.616, blijft over voor belastingheffing € 99.229. Schijf 1 heffing  € 9.922 (€ 99.229 x 10%. De totale heffing per kind is dan geweest € 22.394 (€12.472 + € 9.922), over het totale vermogen van vader is dit € 44.788.

DIT IS EEN BESPARING VAN € 22.020!!

Let wel op dat schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden worden gezien als fictieve nalatenschap. Een herberekening van belasting zal dan ook in werking treden.

Het kan dan ook erg raadzaam zijn om nu goed over je vermogen na te denken, i.p.v. dit op zijn beloop te laten. Je vermogen hoeft dan ook niet uit tonnen of miljoenen te bestaan, om deze besparing al te kunnen realiseren. Een vermogen voor je nalatenschap bestaat natuurlijk niet alleen uit geld op de bank, maar denk hierbij ook aan je eigen woning, auto’s, inboedel, kunst en dergelijke.

Bovenstaande is een voorbeeld, om je eigen situatie te laten doorrekenen kun je inzage krijgen in de mogelijke besparing en welk effect dit heeft voor jezelf en de mogelijke ontvanger voor nu en in de toekomst. Uiteraard zijn er ook andere situaties te bespreken, dit zodat het gehele plan volledig bij de eigen wensen aansluit. Nieuwsgierig en graag een afspraak plannen? Dit kan uiteraard, telefonisch via # 06 29 07 58 01 of stuur een contactverzoek.

Marion Olthuis

* cijfers 2019