KleineOndernemersRegeling KOR

Vanaf 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR)

Je komt voor de kleineondernemersregeling in aanmerking wanneer je gevestigd bent in Nederland en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt.

Kiest je voor de nieuwe kleineondernemersregeling, dan kies je voor deze optie voor 3 jaren. Kom je echter boven de € 20.000 dan vervalt direct de regeling en dien je weer BTW af te dragen.

De oude regeling kende een korting op de BTW, de nieuwe regeling kent een vrijstelling voor de BTW. Bij de nieuwe regeling kun je ook geen BTW terug vorderen. Bij de oude regeling deed je dan ook gewoon BTW aangifte, bij de nieuwe regeling is hier een ontheffing, je doet dan geen BTW aangifte meer. Dit is een administratieve lastenverlichting. Let wel op dat er nog wel de administratieve plicht is om je boekhouding op orde te hebben voor de aangifte inkomstenbelasting, de inkomsten tellen uiteraard mee voor de inkomstenbelasting en de eigen bijdrage zorgverzekeringswet. Er is dus een verschil tussen de wet omzetbelasting en de wet inkomstenbelasting!

WEL OF NIET KIEZEN VOOR DE NIEUWE KOR-REGELING?

Of de regeling voor jou uit kan, ligt dan ook geheel af van je situatie. Doe je veel zaken met ondernemers, dan is de regeling wellicht helemaal niet zo gunstig, doe je veel zaken met particulieren en heb je weinig inkoop, dan kan de situatie wellicht wel heel gunstig zijn. Elke situatie is dan ook uniek! Wil je vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de regeling, dan dient dit voor 20 november 2019 doorgegeven te zijn aan de belastingdienst. Later de keuze maken, dat kan natuurlijk ook, de regeling gaat dan ook later in. Het formulier is hier te downloaden.

Een keuze maken, maar ben je niet zeker? Ik bespreek het geheel graag met je en gezamenlijk bekijken wij dan wat de beste optie is voor jou.

Nieuw BTW nummer

Denk je er tevens aan om vanaf 1 januari 2020 je nieuwe BTW nummer te gebruiken? Deze brief heb je al ontvangen, of ontvang je binnenkort van de belastingdienst. Dit nieuwe nummer vervangt je oude BTW nummer voor de buitenwereld, zorg dan ook dat je deze wijzigt op je briefpapier, facturen, website en dergelijke. In je communicatie met de belastingdienst blijft je oude nummer actief. Lees hierover meer.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01