Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan;

Sinds alweer tien jaar is het verplicht om bij een scheiding, of dit nu gaat om een scheiding van gehuwde of geregistreerde partners of van een scheiding van samenleving waarbij beide partners het gezamenlijk gezag uitoefenen van het kind of de kinderen, een ouderschapsplan op te stellen.

Dit ouderschap bestaat uit een tal van punten, verplichte en geen verplichte punten.

VERPLICHTE PUNTEN OUDERSCHAPSPLAN:

 • Hoe de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 • Hoe de zorg en opvoeding verdeelt wordt tussen de ouders of hoe de omgang met de kinderen is geregeld.
 • Hoe en hoevaak informatie over de kinderen tussen de ouders wordt gecommuniceerd.
 • Hoe de ouders samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, denk hierbij aan bijvoorbeeld schoolkeuze, medische zaken en dergelijke;
 • De kosten welke gepaard gaan met de verzorging en de opvoeding, de kinderalimentatie.

Maar hiernaast zijn er nog tal van onderwerpen die ook in het ouderschapsplan naar voren kunnen komen, zie dit als de vrije punten.

VRIJE PUNTEN OUDERSCHAPSPLAN:

 • Regels omtrent, bedtijden, huiswerktijden, gametijd, geloof, e.d..
 • Opvattingen over waarde en normen.
 • Over het contact met de andere familie.
 • Financiële en emotionele zaken omtrent het overlijden van één van de ouders of beide ouders. Dient hiervoor een overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden? Hoe gaat het contact met belangrijke naasten na een overlijden?
 • Hoe om te gaan bij een conflict tussen ouders onderling en/of ouder en kind.
 • Buitenlandse vakanties en/of vakanties met derden.
 • Het vervoer van en naar de andere ouder.
 • De komst van een nieuwe partner, hoe hiermee om te gaan en hoe en wanneer het kind en de andere ouder hierover te informeren.
 • enz. enz.

Een ouderschapsplan is een basis voor de toekomst, waarin het belang van het kind telt. Hoe hebben jullie gezamenlijk altijd gedacht over de opvoeding en hoe wensen jullie dit voort te zetten? Des te meer je hierover al in gesprek gaat met elkaar, des te minder losse eindjes er later zijn.

HOE VERDER NA HET OPSTELLEN VAN HET OUDERSCHAPSPLAN:

Een ouderschapsplan is een plan wat aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Bij een peuter gelden uiteraard hele andere zaken, dan bij een puber en bij die peuter weet je niet hoe die zich gaat ontwikkelen als puber zijnde. Het is dan ook zaak om met elkaar in overleg te blijven, maar nu bij de daadwerkelijke scheiding ook al na te denken over hoe het wellicht in de toekomst kan zijn.

Een goede verstandhouding tussen de ouders is hierbij een duidelijke pré. Deze kan bewerkstelligd worden ten tijde van de scheiding. Een ouderschapsplan wordt op een bepaald moment opgesteld, maar dient ook zeker onderhouden te worden. Zowel bij het opstellen als bij het onderhouden kan ik een ondersteunende en raadgevende rol bieden, de gesprekken blijven op die manier zuiver en helder en zeer constructief.

Jullie liefde voor jullie kind(eren) staat hierin voorop.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01