Partneralimentatie afkopen?

PARTNERALIMENTATIE;

In principe is er de verplichting om na een huwelijk of partnerschap, partneralimentatie te betalen aan de partner indien deze niet (voldoende) in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien. De alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte en de draagkracht.

De alimentatie kan een heikel punt zijn of worden in een scheiding, helemaal als het om partneralimentatie gaat. Een alimentatie kan periodiek (dus bijvoorbeeld per maand of jaar) voldaan worden.

DAN MOET IK ELKE MAAND ALSNOG GELD AAN MIJN EX OVERMAKEN?

Nee dat hoeft niet. Het gevoel wat vaak kan spelen, “dan moet ik elke maand alsnog geld aan mijn ex overmaken, dat wil ik helemaal niet”. Hier is er dan de mogelijkheid om de partneralimentatie af te kopen. Een eenmalige partneralimentatie welke de gehele periode in één keer afdekt. Voor de betalende partij in één keer aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting, maar voor de ontvangende partij ook in één keer belast binnen de inkomstenbelasting.

Met de eenmalige afkoop, kan de ontvangende partij wellicht een investering doen in een nieuwe woning o.i.d., maar hier kan ook een tijdelijk periodieke uitkering voor aangekocht worden. Het voordeel hiervan; de alimentatie wordt niet in één keer belast in de inkomstenbelasting, maar periodiek welke gelijk staat met de periodieke uitkeringen.

WETGEVING OMTRENT AFTREKBAARHEID PARTNERALIMENTATIE:

Ook de nieuwe wetgeving kan een belangrijke rol spelen, de partneralimentatie is in 2019 nog volledig aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting, dit gaat vanaf 2020 veranderen. De aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd.

Speelt op dit moment de vraag omtrent partneralimentatie bij jullie? Neem dan even contact met mij op, er zijn veel varianten, met allemaal hun eigen voor en tegens. Welke situatie past nu daadwerkelijk bij jullie? Deze vraag is heel persoonlijk. Ik laat graag de mogelijkheden, verschillen en voor- en nadelen zien. Dit zodat het uiteindelijk geen heikel punt meer is of gaat worden!

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01

Reacties zijn gesloten.