Wijziging partneralimentatie

PARTNERALIMENTATIE DE WIJZIGINGEN;

Afgelopen mei heeft de eerste kamer, na vele onderhandelingen en wijzigingen, ingestemd met een wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Deze wet zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari aankomend jaar in werking treden.

Voor bestaande partneralimentatie-afspraken wijzigt er niets en ook de kinderalimentatie blijft buiten schot, voor echtscheidingsaanvragen na 1 januari 2020 wijzigt er wel degelijk iets.

Maar hoe gaat het nu dan worden?

BIJ EEN HUWELIJK LANGER DAN 15 JAAR;

Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd? Dan ontvangt de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar partneralimentatie welke eindigt op het moment van bereiken AOW leeftijd.

Bereikt u echter niet binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd, en bent u geboren voor 1 januari 1970, dan ontvangt u maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Bent u geboren na 1 januari 1970, dan ontvangt u maximaal 5 jaar partneralimentatie.

BIJ EEN HUWELIJK KORTER DAN 15 JAAR;

Heeft het huwelijk korter dan 15 jaar geduurd en heeft u de zorg voor uit het huwelijk geboren kinderen onder de 12 jaar, dan ontvangt u een maximale partneralimentatie van 12 jaar, deze eindigt wanneer het jongste kind de 12 jarige leeftijd heeft bereikt.

Heeft u echter geen zorg voor kinderen geboren uit het huwelijk, dan is de alimentatieduur gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Waar huwelijk vermeld staat, kan ook een partnerschap gelezen worden. Bij samenwoners zijn echter geen wettelijke gronden voor partneralimentatie, hier kunt u uiteraard gezamenlijk wel anders over denken en alsnog partneralimentatie overeenkomen.

Een aantal fikse wijzigingen ten opzichte van het huidige stelsel. Het kan dan ook raadzaam zijn om dit mee te nemen in uw overweging om voor of na 1 januari 2020 uw echtscheiding aan te vragen.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01